LOGO_vosters

Planten & verplanten
Bomen moeten net zoals vele andere planten op een juiste manier geplant worden. Dit begint al bij de keuze van uw boomsoort, standplaats, beschikbare ruimte, het toekomstige eindbeeld… Ik help u graag met het zoeken naar de juiste boom of haag op de juiste plaats en met de aanplanting ervan.
Verder kan ik voor uw boom de beste groeibegeleiding uitwerken. Het is erg belangrijk dat uw aanplant de eerste jaren regelmatig gecontroleerd en begeleid wordt.
Wilt u een optimale verplanting van struiken, een kleine of grote boom, dan kan u altijd op mijn deskundigheid rekenen.
Snoeien
Wanneer is het wenselijk om te snoeien?
• om een boom veilig te maken naar zijn omgeving toe
• om ervoor te zorgen dat er geen hinderlijke takken ontstaan
• om een takvrije stam te ontwikkelen (doorrijhoogte)
• om bomen in een bepaalde vorm te ontwikkelen

Snoeien van bomen kan men indelen in een paar categorieën:

Jeugd- en begeleidingssnoei
Bij deze snoeiwijze nemen we eerst toekomstige probleemtakken weg. We snoeien de boom op, zodat hij later aan zijn eindbeeld beantwoordt. De snoeifrequentie is afhankelijk van de soort. Ongeveer om de 2 jaar tot alle takken van de tijdelijke kroon verdwenen zijn. Begeleidingssnoei wordt best uitgevoerd in de zomer.

Onderhoudssnoei
De onderhoudssnoei begint wanneer de boom zijn volwassen stadium bereikt heeft. Hierbij gaan we in functie van de conditie en/of structurele gebreken snoeien. Wat we altijd verwijderen zijn zieke of beschadigde takken en het dood hout (in de kroon).

Uitlichten
Hierbij worden vele kleinere takken aan de buitenkant van de kroon teruggesnoeid tot op een levende zijtak. De bedoeling is om meer licht toe te laten in de kruin, waardoor de boom minder geneigd is in de breedte uit te groeien en minder dood hout ontwikkelt. Ook wordt er op deze manier gewicht op het einde van de takken weggenomen, waardoor het risico op takbreuk verkleint. De vorm en omvang van de boom blijven ongeveer behouden.
Uitlichten zal om de zoveel jaar herhaald moeten worden om een blijvend effect te hebben en wordt best uitgevoerd in de zomer.

Innemen of reduceren
Dit is geen normale snoeimaatregel en wordt alleen toegepast om bomen met stabiliteitsproblemen en/of stamverzwakkingen te redden. Hier worden alle takken met een vierde tot een derde ingekort tot op een levende zijtak. De vorm en omvang van de kroon verkleint. De mechanische belasting op de takken en stam verkleint en de windbelasting op de boom verminderd.
Bij het innemen worden grotere snoeiwonden gemaakt, waardoor de kans op inrotting reëel is. Daarom moet het elke drie tot vijf jaar herhaald worden, of in ieder geval gecontroleerd worden.

Vormsnoei
Hiermee wordt het snoeien van leibomen en vormbomen, kandelaren en knotten van bomen bedoeld. Hiermee moet al begonnen worden wanneer de boom jong is. Zo blijft de grootte van de snoeiwonden beperkt. Bij vormbomen komt de onderhoudssnoei erop neer periodiek alle takken terug te snoeien tot op de knotpunten of gesteltakken. Het snoeien van vormbomen is winterwerk.

Fruitboomsnoei
Bij fruitbomen wordt gesnoeid in functie van de opbrengst. We snoeien zo dat er lucht en licht in de kroon kan komen. Fruitbomen worden op jonge leeftijd eerst gevormd. Wanneer de vorming van de gesteltakken voltooid is, begint de onderhoudssnoei. Deze snoei heeft tot doel het evenwicht tussen groei en vruchtzetting te bevorderen. Steenfruit snoeien we na het vallen van de vrucht en pitfruit in de winter. (Achterstallige onderhoudsnoei gebeurt best in de zomer.)
Vellen
Vellen is het verwijderen van bomen. We kunnen dit op alle mogelijke plaatsen en in alle omstandigheden, eventueel tot in de grond. We vellen een boom bijvoorbeeld om plaats te maken, omdat hij is aangetast door een parasitaire schimmel of omdat de boom dood is.

Naargelang de situatie zijn er verschillende werkwijzen:

Van op de grond
Als er voldoende plaats is laten we de boom in de juiste richting vallen door gebruik te maken van de juiste zaagtechniek.

Door demontage
De boom wordt tak per tak gedemonteerd. Indien er zelfs geen plaats is om takken te laten vallen (bijvoorbeeld omdat de boom boven het huis is uitgegroeid of er bevindt zich beplanting onder de boom,…) dan kunnen we met behulp van touwen en een afvangsysteem alle takken op een gecontroleerde manier tot op de grond laten zakken.

Stormschade
Bomen die geveld zijn door een storm liggen vaak in een gevaarlijke positie. Hiervoor gebruiken wij de speciale zaagtechnieken om het hout op een veilige manier te verwijderen.
Verzorging
Veel gezondheidsproblemen bij bomen zijn terug te brengen tot de standplaats. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken: te weinig voeding, bodemverdichting, te veel of te weinig water, bodemvervuiling, weinig doorwortelbare ruimte, verandering van het grondniveau, graafwerken,…
Door bodemonderzoek proberen we de oorzaak van het probleem te achterhalen. Met de juiste behandeling kan de conditie van uw boom al na twee tot drie jaar zichtbaar verbeterd zijn.

Veiligheidscontrole
De boom wordt bekeken op zichzelf en in relatie tot de omgeving. We controleren de boom op stabiliteit en breukgevoeligheid. Aan de hand van Visual Tree Assessment (VTA) wordt de boom ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Naargelang de bevindingen moet de boom om de 2 tot 6 jaar opnieuw gecontroleerd worden.

Schade- en waardebepaling bomen
Een grote boom doet er misschien wel honderden jaren over om zo mooi en groot te worden. Bomen bepalen de waarde van het straatbeeld, een landschap of een tuin. De waarde van uw boom kan opgemeten worden, alsook de eventuele waardevermindering als gevolg van schade door derden.
Ecologisch tuinadvies
Wij kunnen u helpen bij het creëren van een afval- en arbeidsarme tuin en hebben een aanbod van verschillende kringlooptechnieken. Ook voor het bouwen van avontuurlijke en duurzame speeltuigen kunt u bij ons terecht.

button_home button_wat button_foto's button_wie button_links button_contact

Peter VOSTERS
Hofveldstraat 64 - 9688 Schorisse
T 0474/482 846
info@vosters-boomverzorging.be
BTW 0838.169.872